جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-10:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه چشم پزشکی در ساعت 11 و 30 دقیقه مورخ 97/2/27 با حضور اعضای هیئت علمی وبا بحث و بررسی موضوعات و موارد مربوطه در محل دفتر گروه تشکیل گردید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir