جلسه توجیهی و آموزشی سامانه نگاه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/27-13:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه نگاه ( نرم افزار گسترده اطلاعات هیئت علمی ) توسط آقای دکتر صادقی مدیر نظارت بر فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در روز پنجشنبه مورخ 1397/2/27 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر گروه با حضور اعضای هیئت علمی گروه برگزار گردید .

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir