تائید قطعی و ظرفیت پذیرش دستیار فلوشیپ ویتره و رتین

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-8:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    پیرو بازدید هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) ویتره و رتین ، نظریه نهایی مبنی بر تائید قطعی و ظرفیت پذیرش دستیار فلوشیپ ویتره و رتین به تعداد یک  نفردر هرسال اعلام گردید . 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir