برگزاری سمینار ادواری ماهانه گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-7:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار ادواری گروه چشم در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۸ با تلاوت ایاتی از قرآن کریم آغاز شد .و سپس برنامه بصورت جراحی زنده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر فاضل  تحت عنوان vitroretinal  interface disorder  + live surgery    برگزار گردید در ضمن پانل پرسش و پاسخ در مورد موضوع  انجام شد

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir