برگزاری آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه مورخ 1397/2/13 آزمون کتبی و در روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 97 آزمون شفاهی بصورت OSCE و مصاحبه پذیرش دستیار فلوشیپ انجام گردید .در این آزمون در رشته های فلوشیپ قرنیه و آنتریورسگمنت و ویتره و رتین هرکدام یک نفر دستیار پذیرفته می شود .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir