بازدید هیات ارزشیابی تخصصی چشم پزشکی از بخش چشم پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیض

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/30-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    در روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 از ساعت 8 صبح هیات ارزشیابی تخصصی چشم پزشکی از بخش چشم پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیض بازدید بعمل آوردند .  هیات مذکوردر این بازدید ضمن برگزاری نشست های جداگانه با اعضای هیات علمی گروه و دستیاران تخصصی و فلوشیپ ، در جریان برنامه های آموزشی درمانی گروه چشم قرار گرفتند . 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir