بارگزاری برنامه های آنکالی ؛ کشیک و آموزشی خرداد ماه ۱۳۹۴

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/02-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع میرساند برنامه های آنکالی ؛کشیک و آموزشی اساتید ؛ دستیاران ؛ کارورزان گروه چشم  در خرداد  ماه ۱۳۹۴  هم اینک در وب سایت گروه چشم  بارگذاری و آماده مشاهده میباشد

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir