اخبار گروه عفونی

شورای گروه اذرماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/11/22-14:00

قابل توجه اساتید محترم گروه:

شورای گروه روز شنبه,  تاریخ 96/9/4 ساعت 8:30 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی تشکیل می گردد.

ساعات کلاس های درسی-گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/11/21-12:52

قابل توجه دستیاران و اکسترن های محترم:

ساعت شروع گزارش صبحگاهی, کلاس های درسی رزیدنتی و ژورنال کلاب ها راس ساعت 8:30 و ساعت شروع کلاس های درسی تیوری اکسترنها راس ساعت 11:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا میباشد.

شورای پژوهشی اذر ماه 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/11/21-12:40

قابل توجه فراگیران محترم:

تاریخ شوراهای پژوهشی اذر ماه 96/9/11 و 96/9/25 میباشد.

برنامه ی اذر ماه 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/11/21-14:21

برنامه ی اساتید- دستیاران- دانشجویان در اذر ماه 96 اعلام گردید. 

فایل کامل برنامه اذرماه 96

کنفرانس مرکز بهداشت

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/11/21-12:19

جلسه ی معرفی کیس توسط مرکز بهداشت در تاریخ 96/8/30 ساعت 8:30 کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید.

کنفرانس ادواری ابان ماه 96

تاریخ ایجاد جمعه,2017/12/15-19:27

کنفرانس ادواری با عنوان پنومونی نازوکومیال مورخ 96/8/25 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا توسط استاد محترم سرکارخانم دکتر حکمی فرد ارایه گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir