اخبار گروه عفونی

جلسه ی توجیهی دستیاران سال اول در سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:08

جلسه ی توجیهی دستیاران روز یکشنبه مورخ 97/7/8 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

کنفرانس انفولانزا

تاریخ ایجاد جمعه,1397/07/06-15:57

کنفرانس انفولانزا و واکسیناسیون روز 5 شنبه مورخ 97/7/5 ساعت 9 الی 12:30 در هتل کوثر برگزار گردید.

شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-19:37

شورای پژوهشی گروه در تاریخ های 97/7/14 و 97/7/28 تشکیل میگردد.

شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-19:36

شورای عمومی گروه روز شنبه مورخ 97/7/7 در اتاق اساتید گروه ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل میشود.

برنامه ی ژورنال کلاب مهرماه

تاریخ ایجاد جمعه,1397/07/06-16:06

ژورنال کلاب مهرماه

ژورنال کلاب مهرماه مورخ 97/7/12 و 97/7/26 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار میگردد.

کنفرانس انفولانزا

تاریخ ایجاد جمعه,1397/06/30-15:06

کنفرانس یک روزه ی انفولانزا و واکسیناسیون روز 5 شنبه مورخ 97/7/5 در هتل کوثر برگزار می گردد. برنامه دارای امتیاز بازاموزی جهت متخصصین عفونی- داخلی و فوق تخصص عفونی اطفال- نفرولوژی و هماتولوژی میباشد.

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-20:12

کنفرانس ادواری گروه مورخ 97/7/19 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

برنامه ی مهرماه 97

تاریخ ایجاد جمعه,1397/06/30-15:01

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به همراه برنامه كشيك دستياران تخصصي و كاراموزان در مهرماه 97 اعلام گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir