اخبار گروه عفونی

شورای پزوهشی گروه بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:31

شورای پژوهشی گروه در بهمن ماه 97 در تاریخ های 97/11/13 و 97/11/27 تشکیل خواهد شد.

برنامه ی بهمن ماه گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:25

برنامه ی انکال اساتید محترم به همراه برنامه ی کشیک دستیاران و کاراموزان در بهمن ماه 97 اعلام شد.

 

 

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:22

زورنال کلاب مورخ 97/10/27 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان برگزار شد.

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:26

کنفرانس ادواری مشترک با گروه غدد توسط استاد محترم جناب اقای دکتر صالحی مورخ 97/10/20 ساعت 8:30 در کلاس شماره ی 5 ارایه شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-17:57

جلسه ی معرفی کیس روز 3 شنبه مورخ 97/10/18 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان تشکیل شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-17:57

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/10/6 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان تشکیل شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-18:32

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/10/4 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان تشکیل شد.

شورای پزوهشی گروه دی ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-18:28

شورای پژوهشی گروه در دی ماه در تاریخ های 97/10/8 و 97/10/22 برگزار میشود.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir