اخبار گروه عفونی

جلسه ی سایت نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-19:16

قابل توجه اساتید محترم گروه:

به منظور اشنایی بیشتر با سایت نگاه و رفع ایرادات احتمالی با توجه به ضرورت ورود اطلاعات اساتید محترم در سامانه ی نگاه جلسه ی مجدد در روز پنج شنبه مورخ 96/11/12 ساعت 8 الی 10 در اتاق شورای گروه ورودی اول طبقه ی 4 تشکیل خواهد شد. حضور کلیه ی اساتید محترم الزامی میباشد.

شورای عمومی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-19:10

قابل توجه اساتید محترم:

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 8:30 در اتاق شورای گروه ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل می گردد.

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-19:07

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس مورخ 96/11/10 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

جلسه ی توجیهی اکسترن های بهمن ماه بخش عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-16:38

جلسه ی توجیهی اکسترن های بهمن ماه 96 مورخ 96/11/1 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید.

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-14:19

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی روز شنبه مورخ 96/10/30 برگزار گردید.

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-14:19

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی روز شنبه مورخ 96/10/30 برگزار گردید.

تاریخ journal club بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-18:17

تاریخ ژورنال کلاب های بهمن ماه 96 به شرح زیر میباشد:

necrotizing soft tissue infections: تاریخ 96/11/5

 approach to fever in returning travelers: تاریخ 96/11/19

شورای پژوهشی بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-17:05

شورای پژوهشی گروه عفونی جهت بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران در تاریخ های 96/11/14 و 96/11/28 تشکیل می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir