اخبار گروه عفونی

پنجمین کنگره کشوری قارچ شناسی پزشکی ایران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/04-23:40

پنجمین کنگره ی کشوری قارچ شناسی پزشکی مورخ 13 الی 15 اذرماه 97 برگزار می گردد.
http://www.ismm.ir/content/news/152/

جلسه ی توجیهی کاراموزان 2 در شهریورماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:43

جلسه ی توجیهی کاراموزان بخش مورخ 97/6/1 ساعت 8 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل گردید.

برنامه ی شهریورماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:35

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به همراه برنامه كشيك دستياران تخصصي و كاراموزان اعلام گرديد.

ازمون پایان بخش کاراموزی 2

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:37

ازمون پایان بخش کاراموزان مورخ 97/5/30 ساعت 8 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/06-17:31

جلسه دفاع پایان نامه اینترن (اقای دکتر علی مهدی) روز شنبه ساعت 10:45 مورخ 97/5/6 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل گردید.

شورای پژوهشی گروه مردادماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-18:15

 جلسات شورای پژوهشی گروه در مرداد ماه در تاریخ های 97/5/6 و 97/5/13 و 97/5/27 تشکیل میگردد.

جلسه ی توجیهی کاراموزان 2 در مردادماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:41

جلسه ی توجیهی کاراموزان جدید در بخش عفونی مورخ 97/5/1 در مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

برنامه ی مردادماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:40

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به همراه برنامه كشيك دستياران تخصصي و كاراموزان در مردادماه 97 اعلام گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir