اخبار گروه عفونی

معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-15:22

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/8/22 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان تشکیل شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/08/11-8:13

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/8/10 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید. اسلاید مربوط به ژورنال کلاب در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/08/11-8:17

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/8/3 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.اسلاید مربوط به ژورنال کلاب در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

معرفی کیس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/03-15:37

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/8/1 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

برنامه ی اموزشی دستیاران ابان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-20:25

برنامه ی اموزشی دستیاران در ابان ماه 97 در قسمت برنامه ی درسی تخصصی بارگذاری شد.

فایل برنامه

شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-20:15

شورای پژوهشی گروه در ابان ماه در تاریخ های 97/8/12 و 97/8/26 تشکیل می گردد.

برنامه ی ابان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-20:13

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به همراه برنامه كشيك دستياران تخصصي و كاراموزان در ابان ماه 97 اعلام گرديد.

شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-20:16

شورای پژوهشی گروه مورخ 97/7/28 روز شنبه در اتاق اساتید گروه تشکیل شد. در این جلسه با حضور اساتید محترم شورا بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه ی فراگیران صورت گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir