اخبار گروه عفونی

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-14:19

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی روز شنبه مورخ 96/10/30 برگزار گردید.

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-14:19

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی روز شنبه مورخ 96/10/30 برگزار گردید.

تاریخ journal club بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-18:17

تاریخ ژورنال کلاب های بهمن ماه 96 به شرح زیر میباشد:

necrotizing soft tissue infections: تاریخ 96/11/5

 approach to fever in returning travelers: تاریخ 96/11/19

شورای پژوهشی بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-17:05

شورای پژوهشی گروه عفونی جهت بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران در تاریخ های 96/11/14 و 96/11/28 تشکیل می گردد.

برنامه ی بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-16:39

برنامه ی اساتید- دستیاران و اکسترن های گروه بیماریهای عفونی در بهمن ماه 96 اعلام گردید.

دانلود فایل کامل برنامه ی بهمن ماه 96

استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-17:57

دومین کنگره ی بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار در سال 1397 در شهر مشهد

http://cong-phcai2018.mums.ac.ir/fa/

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir