اخبار گروه عفونی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/15-12:07

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

کنفرانس مشترک با گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/15-12:06

کنفرانس مشترک با گروه رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 97/9/13 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/09-11:03

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/9/8 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد. اسلاید مربوطه در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-18:02

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/9/6  ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

شورای پزوهشی گروه اذر ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-11:33

جلسات شورای پژوهشی گروه در اذر ماه در تاریخ های 97/9/10 و 97/9/24 تشکیل میشود.

برنامه ی اذر ماه گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-11:27

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به همراه برنامه كشيك دستياران تخصصي و كاراموزان در اذر ماه 97 اعلام گرديد.

برنامه ی اموزشی دستیاران اذر ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-11:26

برنامه ی اموزشی دستیاران در اذر ماه 97 در قسمت برنامه ی درسی تخصصی بارگذاری شد.

فایل برنامه

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/24-10:15

کنفرانس ادواری گروه روز پنج شنبه مورخ 97/8/24 ساعت 8:30 توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر شرکت با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir