اخبار گروه عفونی

کنفرانس ادواری مردادماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-14:31

کنفرانس ادواری گروه روز 5 شنبه مورخ 98/5/3 ساعت 8:30 توسط استاد محترم جناب آقای دکتر یزدانی با موضوع " عفونت های همراه با داروهای ایمونومدولاتور" در کلاس شماره  5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان ارایه شد.

برنامه ی مردادماه گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-14:13

برنامه ی آنکال اساتید محترم و کشیک دستیاران و کارآموزان در مردادماه 98 اعلام شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-16:15

جلسه ی معرفی کیس روز شنبه مورخ 98/4/15 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان گروه در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

ارایه دهنده: سرکار خانم دکتر توسلی

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-16:50

کلاس درس دستیاری به شکل book review با عنوان "Infections in asplenic patients" ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 98/4/2 توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حکمی فرد در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور دستیاران تشکیل شد.

جلسه ی شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-16:28

جلسه ی شورای عمومی گروه با حضور اساتید محترم ساعت 8 روز شنبه مورخ 98/4/1 در اتاق اساتید گروه ورودی یک طبقه ی4 تشکیل شد.

برنامه ی تیرماه گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:46

برنامه ی آنکال اساتید محترم و برنامه ی کشیک دستیاران و کارآموزان گروه در تیرماه اعلام شد.

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:46

کلاس درس دستیاری book review  با عنوان  " نوکاردیا " توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حکمی فرد ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 98/3/26 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور دستیاران گروه برگزار شد.

جلسه ی دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:47

جلسه ی دفاع از پایان نامه ی دستیار خانم دکتر مهاجری ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 98/3/25 در کلاس شماره 4 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر خوروش- سرکار خانم دکتر فرسایی        اساتید مشاور: جناب آقای دکتر عطایی- سرکار خانم دکتر حکمی فرد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir