اخبار گروه عفونی

شورای پزوهشی گروه دی ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-18:28

شورای پژوهشی گروه در دی ماه در تاریخ های 97/10/8 و 97/10/22 برگزار میشود.

برنامه ی دی ماه گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-18:21

جلسه ی مشترک گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-20:18

جلسه مشترک گروه رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 97/9/27 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان برگزار شد.

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/23-19:24

کنفرانس ادواری گروه ساعت 8:30 روز پنج شنبه مورخ 97/9/22 توسط استاد محترم جناب اقای دکتر پوراحمد در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/23-19:21

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/9/20 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/15-12:07

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

کنفرانس مشترک با گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/15-12:06

کنفرانس مشترک با گروه رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 97/9/13 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/09-11:03

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/9/8 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد. اسلاید مربوطه در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir