اخبار گروه عفونی

شورای گروه بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد شنبه,2018/02/03-15:32

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 8:30 در اتاق شورا ورودی یک طبقه ی اول با حضور اساتید محترم گروه تشکیل گردید. در این جلسه انتخابات مدیر گروه با حضور جناب اقای دکتر رحیمی صورت گرفت. نامه های وارده در شورا نیز اطلاع رسانی شد.

جلسه ی سایت نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-19:16

قابل توجه اساتید محترم گروه:

به منظور اشنایی بیشتر با سایت نگاه و رفع ایرادات احتمالی با توجه به ضرورت ورود اطلاعات اساتید محترم در سامانه ی نگاه جلسه ی مجدد در روز پنج شنبه مورخ 96/11/12 ساعت 8 الی 10 در اتاق شورای گروه ورودی اول طبقه ی 4 تشکیل خواهد شد. حضور کلیه ی اساتید محترم الزامی میباشد.

شورای عمومی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-19:10

قابل توجه اساتید محترم:

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 8:30 در اتاق شورای گروه ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل می گردد.

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-19:07

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس مورخ 96/11/10 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

جلسه ی توجیهی اکسترن های بهمن ماه بخش عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-16:38

جلسه ی توجیهی اکسترن های بهمن ماه 96 مورخ 96/11/1 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید.

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-14:19

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی روز شنبه مورخ 96/10/30 برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir