اخبار گروه عفونی

جلسه ی شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-16:28

جلسه ی شورای عمومی گروه با حضور اساتید محترم ساعت 8 روز شنبه مورخ 98/4/1 در اتاق اساتید گروه ورودی یک طبقه ی4 تشکیل شد.

برنامه ی تیرماه گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:46

برنامه ی آنکال اساتید محترم و برنامه ی کشیک دستیاران و کارآموزان گروه در تیرماه اعلام شد.

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:46

کلاس درس دستیاری book review  با عنوان  " نوکاردیا " توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حکمی فرد ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 98/3/26 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور دستیاران گروه برگزار شد.

جلسه ی دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:47

جلسه ی دفاع از پایان نامه ی دستیار خانم دکتر مهاجری ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 98/3/25 در کلاس شماره 4 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر خوروش- سرکار خانم دکتر فرسایی        اساتید مشاور: جناب آقای دکتر عطایی- سرکار خانم دکتر حکمی فرد

کنفرانس ادواری خرداد ماه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:48

جلسه ی کنفرانس ادواری با عنوان "باکتریوری بدون علامت" توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر شیرانی ساعت 8 روز پنج شنبه مورخ 98/3/23 با حضور اساتید گروه, دستیاران و کارآموزان  در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) ارایه شد.

شورای پژوهشی گروه در خردادماه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:49

شورای پژوهشی گروه در روز شنبه ساعت 11 مورخ 98/3/11 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی جهت بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران تشکیل شد.

جلسه ی دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:48

جلسه ی دفاع پایان نامه دستیاری خانم دکتر یعقوبی ساعت 11:30 روز شنبه مورخ  98/2/28 در کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر خوروش- سرکار خانم دکتر فرسایی   اساتید مشاور: جناب آقای دکتر عطایی- سرکار خانم دکتر حکمی فرد

آزمون OSCE

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:49

آزمون OSCE دستیاران روز یکشنبه مورخ 98/2/22 ساعت 8:30 در مرکز مهارتهای بالینی جنب مرکز آموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir