اخبار گروه عفونی

نمرات دانشجويان مرداد 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/20-6:41

نمرات دانشجويان مرداد 94 اعلام شد.

نمرات دستياران

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/24-7:31

نمرات ارتقاي دستياران در قسمت نمرات قرار داده شد

شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/06-5:36

جلسه شوراي گروه عفوني در روز شنبه مورخ 9/3/94 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir