اخبار گروه عفونی

منابع ارتقا و بورد 95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/08-10:26

منابع ارتقا و بورد 95 اعلام شد (به قسمت برنامه هاي آموزشي دستياري مراجعه كنيد).

برنامه آذر 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/08/28-6:43

برنامه گروه عفوني (اساتيد؛ دستياران؛ كارورزان و دانشجويان) در آذرماه 94 اعلام گرديد.

برنامه آذر 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/08/28-6:43

برنامه گروه عفوني (اساتيد؛ دستياران؛ كارورزان و دانشجويان) در آذرماه 94 اعلام گرديد.

برنامه آبان 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/07/28-8:23

برنامه گروه عفوني (اساتيد؛ دستياران؛ كارورزان و دانشجويان) در آبان 94 اعلام گرديد.

نمرات کارورزان شهریور 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/07/23-9:29

نمرات کارورزان شهریور 94 اعلام شد (در قسمت نمرات).

نمرات دانشجويان مرداد 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/20-6:41

نمرات دانشجويان مرداد 94 اعلام شد.

نمرات دستياران

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/24-7:31

نمرات ارتقاي دستياران در قسمت نمرات قرار داده شد

شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/06-5:36

جلسه شوراي گروه عفوني در روز شنبه مورخ 9/3/94 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir