اخبار گروه عفونی

ساعات کلاس های درسی-گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب ها

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-16:45

قابل توجه اکسترن های محترم:

جلسات گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب راس ساعت 8:30 و کلاس های درس راس ساعت 11:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

تاریخ شورای پژوهشی گروه اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-16:42

 شورای پژوهشی گروه در اردیبهشت ماه 97 در تاریخ های 97/2/8 و 97/2/22 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی برگزار می گردد.

تاریخ ازمون دانشجویان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-16:50

ازمون پایان بخش دانشجویان روز دوشنبه مورخ 97/2/31 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار میگردد.

کنفرانس علمی ادواری گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-16:52

کنفرانس علمی ادواری گروه بیماریهای عفونی روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 در کلاس شماره ی 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار میگردد.

برنامه ی ژورنال کلاب اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-16:33

برنامه ی ژورنال کلاب اردیبهشت ماه 97 در تاریخ های 97/2/6 و 97/2/13 برگزار می گردد.

برنامه ی اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-16:30

برنامه ی گروه بیماریهای عفونی(اساتید- دستیاران و اکسترن ها) در اردیبهشت ماه 97 اعلام گردید.

تغییر ساعت ژورنال کلاب فروردین ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-12:55

ژورنال کلاب مورخ 97/1/30 روز پنج شنبه راس ساعت 8 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

جلسه ی تجویز منطقی انتی بیوتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-18:57

جلسه ی تجویز منطقی انتی بیوتیک روز سه شنبه  مورخ 97/1/28 ساعت 8 در دفتر ریاست مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir