اخبار گروه عفونی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/24-21:15

جلسه ی شورای پزوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری در تاریخ 96/11/1 ساعت 8 در مرکز تحقیقات برگزار می گردد.

موضوع: بررسی پروپوزال های ارسال شده به مرکز

           ارایه ی ارزشیابی سال 95

Journal club

تاریخ ایجاد جمعه,1396/10/15-21:19

journal club با عنوان Diagnosis and Treatment of Leishmaniasis  روز 5 شنبه ساعت 8:30 مورخ 96/10/14 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

شورای گروه دی ماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/07-20:34

قابل توجه اساتید محترم گروه:

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/10/9 ساعت 8:30 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی ورودی یک طبقه 4 تشکیل خواهد شد.

ساعات کلاس های درسی-گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-19:29

قابل توجه دستیاران و اکسترن های محترم:

ساعت شروع گزارش صبحگاهی, کلاس های درسی رزیدنتی و ژورنال کلاب ها راس ساعت 8:30 و ساعت شروع کلاس های درسی تیوری اکسترنها راس ساعت 11:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا میباشد.

تاریخ journal club دی ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-19:28

تاریخ ژورنال کلاب های دی ماه 96 به شرح زیر میباشد:

 Diagnosis and Treatment of Leishmaniasis در تاریخ 96/10/14 

Screening for chlamydia trachomatis infection in women  در تاریخ 96/10/28

ساعت شروع ژورنال: 8:30

محل: کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا

شورای پژوهشی دی ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-19:20

شورای پژوهشی گروه در تاریخ های 96/10/9 و 96/10/23 جهت بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران تشکیل خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir