اخبار گروه عفونی

شورای گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1395/08/07-15:32

شورای آموزشی گروه عفونی در روز شنبه 95/8/8 راس ساعت 8 صبح در اتاق جنب بخش گروه یرگزار می گردد.

برنامه آبان ماه 95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/01-7:34

برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در آبان ماه 95 اعلام شد.

کنفرانس یکروزه PCR

تاریخ ایجاد جمعه,1395/07/23-20:27

کنفرانس یکروزه بکارگیری تکنولوژی Multiplex Real Time PCR جهت تشخیص سریع مولکولی پاتوژنهای ویروسی و غیرویروسی بطور همزمان در یک واکنش در سالن همایشهای بیمارستان الزهرا در تاریخ 95/7/24 از ساعت 8 الی 12 صبح برگزار میگردد.

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/07/11-20:58

کنفرانس ادواری گروه عفونی با موضوع کاندیدیازیس در روز پنجشنبه 95/07/15 در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

سمینار عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/07/05-19:46

سمینار کشوری عفونی در تاریخ 7 و 95/7/8 با حضور متخصصین عفونی کشور و با میزبانی گروه عفونی اصفهان در هتل سفیر اصفهان برگزار می گردد.

برنامه تيرماه 95

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/04/01-5:44

برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در تيرماه 95 اعلام شد.

كنفرانس ادواري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/04/01-5:43

كنفرانس ادواري گروه عفوني با عنوان اندوكارديت باكتريال در تاريخ 95/2/20 برگزار شد

برنامه خرداد ماه 95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/03/01-17:51
برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در خرداد ماه 95 اعلام شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir