اخبار گروه عفونی

کنفرانس مرکز بهداشت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-9:49

جلسه ی معرفی کیس توسط مرکز بهداشت در تاریخ 96/8/30 ساعت 8:30 کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید.

کنفرانس ادواری ابان ماه 96

تاریخ ایجاد جمعه,1396/09/24-16:57

کنفرانس ادواری با عنوان پنومونی نازوکومیال مورخ 96/8/25 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا توسط استاد محترم سرکارخانم دکتر حکمی فرد ارایه گردید.

دستورالعمل کشوری وبا

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/08/18-17:06

قابل توجه دستیاران محترم:

دستورالعمل جدید کشوری درمان وبا از قسمت زیر قابل دانلود میباشد.

فایل دستورالعمل

 

Journal club

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/08/11-18:14

Journal club در تاریخ 96/8/11 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا با موضوع ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection برگزار گردید. 

اسلاید مربوط به این ژورنال کلاب در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/09-18:47

کنفرانس مشترک رادیولوژی در تاریخ 96/8/2 روز سه شنبه ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا با حضور استاد محترم جناب اقای دکتر نوروزی تشکیل گردید.

Case report

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/09-18:49

جلسه ی 2 مورد case report روز سه شنبه مورخ 96/8/9 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا ساعت 8:30 برگزار گردید.

شورای پژوهشی ابان 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/06-12:59

شوراهای پژوهشی گروه در ابان ماه در  تاریخ های 96/8/13 و 96/8/27 جهت بررسی و تصویب پروپوزال فراگیران تشکیل خواهد شد.

Journal club

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/08/04-13:47

journal club با عنوان Guidelines for Diagnosis, Treatment, and Prevention of Clostridium difficile Infections  در تاریخ 96/8/4 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید. اسلاید های مربوط به این ژورنال کلاب در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir