اخبار گروه عفونی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/01/19-8:35

ژورنال کلاب گروه عفونی در روز پنجشنبه 96/1/24 ساعت 8:15 صبح در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

برنامه اسفند 95 و نوروز 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/27-7:45

برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در اسفند ماه 95 و نوروز 96 اعلام شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-14:56

ژورنال کلاب گروه عفونی (برونشیولیت) در روز پنجشنبه 95/11/21 ساعت 8:15 صبح در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

بازدید

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-16:16

معاونت آموزشی وزارت بهداشتٰ, درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان الزهرا در روز یکشنبه 95/11/17 انجام خواهد شد.

نمرات دانشجویان و کارورزان

تاریخ ایجاد جمعه,1395/11/01-12:56

دانشجویان و کارورزان عزیز، جهت رویت نمرات دوره عفونی خود، به سامانه سمای دانشگاه مراجعه کنید.

http://register.mui.ac.ir/samaweb/

شورای گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/30-10:17

شورای عمومی گروه عفونی در روز شنبه 95/11/2 راس ساعت 8 صبح در اتاق جنب بخش گروه یرگزار می گردد.

test

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-8:50

test khabar 95.10.29

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-8:41

ژورنال کلاب گروه عفونی (ادامه هپاتیت سی) در روز پنجشنبه 95/10/30 ساعت 8:15 صبح در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir