اخبار گروه عفونی

نمرات کاراموزان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-7:52

نمرات کاراموزان در اردیبهشت ماه , خرداد ماه و تیر ماه 96 در قسمت ارزشیابی قابل مشاهده میباشد.

معرفي بيمار (case report)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/02-16:36
در تاريخ ٩٦/٦/١ جلسه ي معرفي بيمار (Case report) در كلاس شماره 5 ساعت 8:15 تشكيل شد.

برنامه ی شهریور ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-6:21

برنامه ی شهریور ماه اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان اعلام گردید. برنامه در قسمت کشیک ها قابل مشاهده می باشد.

فایل برنامه ی شهریور ماه

ازمون کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/29-5:31

ازمون پایان بخش کارورزان در تاریخ 96/5/31 ساعت 11 کلاس شماره 5 برگزار می شود.

ازمون کاراموزان

تاریخ ایجاد جمعه,1396/05/27-12:42

ازمون اسکی وتئوری  دانشجویان روز سه شنبه مورخ 96/5/31 در کلاس شماره 5  برگزار می گردد.

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-16:05

شورای پژوهشی در تاریخ 96/5/14 تشکیل گردید.

برنامه ی مرداد ماه 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-15:01

برنامه ی گروه عفونی (اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان) در مرداد ماه 96 اعلام گردید.

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-15:00

شورای گروه در تاریخ 96/4/31 ساعت 8:30 در دفتر گروه تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir