اخبار گروه عفونی

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-16:37

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس مورخ 96/11/10 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

جلسه ی توجیهی اکسترن های بهمن ماه بخش عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-14:08

جلسه ی توجیهی اکسترن های بهمن ماه 96 مورخ 96/11/1 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید.

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-11:49

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی روز شنبه مورخ 96/10/30 برگزار گردید.

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-11:49

ازمون پایان دوره ی اکسترن های بخش بیماریهای عفونی روز شنبه مورخ 96/10/30 برگزار گردید.

تاریخ journal club بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-15:47

تاریخ ژورنال کلاب های بهمن ماه 96 به شرح زیر میباشد:

necrotizing soft tissue infections: تاریخ 96/11/5

 approach to fever in returning travelers: تاریخ 96/11/19

شورای پژوهشی بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-14:35

شورای پژوهشی گروه عفونی جهت بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران در تاریخ های 96/11/14 و 96/11/28 تشکیل می گردد.

برنامه ی بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-14:09

برنامه ی اساتید- دستیاران و اکسترن های گروه بیماریهای عفونی در بهمن ماه 96 اعلام گردید.

دانلود فایل کامل برنامه ی بهمن ماه 96

استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-15:27

دومین کنگره ی بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار در سال 1397 در شهر مشهد

http://cong-phcai2018.mums.ac.ir/fa/

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir