اخبار گروه عفونی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/03-19:00

ژورنال کلاب با موضوع Approach to Fever in the Returning Traveler  ساعت 8:30 مورخ 96/12/3 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید. اسلاید مربوط به این جلسه در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

کنفرانس ادواری بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/26-19:27

کنفرانس علمی ادواری با عنوان sepsis and septic shock توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حکمی فرد مورخ 96/11/26 روز پنج شنبه ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا ارایه گردید.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1396/11/20-12:24

ژورنال کلاب با موضوع Screening forChlamydia trachomatis Infections in Women  در تاریخ 96/11/19 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید. اسلاید مربوط به این جلسه در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری گردید.

استراتژی های پیشگیری از عفونت های مرتبط با مراقبت بیماران

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-13:10

دومین کنگره ی بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار در تاریخ های 28 تا 30 فروردین ماه  سال 97 در شهر مقدس مشهد برگزار میگردد. ادرس سایت :

http://cong-phcai2018.mums.ac.ir/fa/

شورای گروه بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-13:02

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 8:30 در اتاق شورا ورودی یک طبقه ی اول با حضور اساتید محترم گروه تشکیل گردید. در این جلسه انتخابات مدیر گروه با حضور جناب اقای دکتر رحیمی صورت گرفت. نامه های وارده در شورا نیز اطلاع رسانی شد.

جلسه ی سایت نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-16:46

قابل توجه اساتید محترم گروه:

به منظور اشنایی بیشتر با سایت نگاه و رفع ایرادات احتمالی با توجه به ضرورت ورود اطلاعات اساتید محترم در سامانه ی نگاه جلسه ی مجدد در روز پنج شنبه مورخ 96/11/12 ساعت 8 الی 10 در اتاق شورای گروه ورودی اول طبقه ی 4 تشکیل خواهد شد. حضور کلیه ی اساتید محترم الزامی میباشد.

شورای عمومی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-16:40

قابل توجه اساتید محترم:

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 8:30 در اتاق شورای گروه ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل می گردد.

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-16:37

جلسه ی اشنایی با دستگاه کشت فونیکس مورخ 96/11/10 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir