اخبار گروه عفونی

شورای پژوهشی مهرماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-8:41

شورای پژوهشی مهرماه در تاریخ 96/7/22 تشکیل خواهد شد.

اشنایی با نرم افزار گسترده ی اطلاعات هیات علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-9:07

قابل توجه اساتید محترم گروه:

جلسه ی اشنایی با نرم افزار گسترده ی اطلاعات هیات علمی روز شنبه مورخ 96/7/15 ساعت 8:30 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی تشکیل خواهد شد.

ساعات کلاس ها و مورنینگ ها

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-8:34

قابل توجه دستیاران و کاراموزان محترم:

ساعت شروع کلاسهای درس رزیدنتی و مورنینگ ها از ساعت 8:15, به ساعت 8:30 تغییر یافته است. کلاس درس اکسترنها راس ساعت 11:30 اغاز میگردد.

Journal club های مهرماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-8:25

ژورنال کلاب های مهرماه در تاریخ 96/7/6 با موضوع Acute sinusitis in adult و در تاریخ 96/7/13 با موضوع Urinary tract infections in older men  تشکیل خواهد شد.

برنامه ی مهرماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-8:46

برنامه ی اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان در مهرماه 96 در قسمت کشیک ها و برنامه ی راند به تفکیک قابل مشاهده میباشد.

 فایل کامل برنامه مهرماه 96 گروه بیماریهای عفونی

فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/20-10:26

قابل توجه اساتید محترم گروه:

فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی جهت ترفیع پایه را تکمیل فرمایید و تا اخر هفته به دفتر گروه تحویل دهید.

تاریخ ازمون کارورزان و کاراموزان بخش بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/13-17:19

قابل توجه کاراموزان و کارورزان محترم

ازمون پایان بخش کاراموزان در تاریخ 96/6/29 و ازمون پایان بخش کارورزان در تاریخ 96/6/30 در کلاس شماره 5 الزهرا برگزار خواهد شد.

دستورالعمل کشوری ایدز

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/13-16:10

قابل توجه دستیاران محترم

ویرایش جدید دستورالعمل کشوری ایدز در قسمت منابع درسی بارگذاری شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir