اخبار گروه عفونی

کنفرانس ادواری مهرماه 96

تاریخ ایجاد جمعه,1396/09/24-16:59

کنفرانس ادواری در روز 5 شنبه تاریخ 96/7/20 ساعت 8:30 با عنوان پروفیلاکسی در بیماران مبتلا به کانسر در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا توسط استاد محترم سرکارخانم دکتر حقیقی پور ارایه گردید.

برنامه ی اموزشی رشته ی تخصصی بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/18-12:58

قابل توجه دستیاران محترم

برنامه ی اموزشی رشته ی تخصصی بیماریهای عفونی در قسمت ایین نامه ها و دستورالعمل ها بارگذاری شد.

دانلود فایل

سمینار کشوری و نشست انجمن بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-15:26

سمینار کشوری و نشست انجمن بیماریهای عفونی در تاریخ های 96/7/26 و 96/7/27 در هتل سفیر برگزار می گردد.

شورای گروه مهرماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-13:52

شورای گروه به همراه جلسه ی اشنایی اساتید گروه بیماریهای عفونی با نرم افزار نگاه با حضور جناب اقای دکتر صادقی روز شنبه ساعت 8:30 تاریخ 96/7/15 در اتاق اساتید گروه تشکیل گردید.

شورای گروه مهرماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/07/13-12:45

قابل توجه اساتید محترم گروه:

جلسه ی شورای گروه به همراه جلسه ی اشنایی با نرم افزار گسترده ی اطلاعات هیات علمی (نگاه) با حضور جناب اقای دکتر صادقی روز شنبه تاریخ 96/7/15 ساعت 8:30 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی تشکیل خواهد شد.

 

Journal club

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/07/13-13:42

journal club با موضوع UTI in older men در تاریخ 96/7/13 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید.

پاورپوینت مربوط به این ژورنال کلاب در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

Journal club

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/07/06-16:12

Journal club با موضوع Acute bacterial sinusitis تاریخ 96/7/6 ساعت 8:30 کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا تشکیل گردید. 

پاورپوینت ارایه شده در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/07/06-16:07

کنفرانس مشترک رادیولوژی در تاریخ 96/7/4 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 الزهرا تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir