اخبار گروه عفونی

تاریخ ازمون دانشجویان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-13:20

ازمون پایان بخش دانشجویان روز دوشنبه مورخ 97/2/31 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار میگردد.

کنفرانس علمی ادواری گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-13:22

کنفرانس علمی ادواری گروه بیماریهای عفونی روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 در کلاس شماره ی 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار میگردد.

برنامه ی ژورنال کلاب اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-13:03

برنامه ی ژورنال کلاب اردیبهشت ماه 97 در تاریخ های 97/2/6 و 97/2/13 برگزار می گردد.

برنامه ی اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-13:00

برنامه ی گروه بیماریهای عفونی(اساتید- دستیاران و اکسترن ها) در اردیبهشت ماه 97 اعلام گردید.

تغییر ساعت ژورنال کلاب فروردین ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-9:25

ژورنال کلاب مورخ 97/1/30 روز پنج شنبه راس ساعت 8 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

جلسه ی تجویز منطقی انتی بیوتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-15:27

جلسه ی تجویز منطقی انتی بیوتیک روز سه شنبه  مورخ 97/1/28 ساعت 8 در دفتر ریاست مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

تاریخ ازمون دانشجویان

تاریخ ایجاد جمعه,1397/01/24-13:41

ازمون دانشجویان روز سه شنبه مورخ 97/2/4 ساعت 11:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

فایل اموزش سایت نگاه

تاریخ ایجاد جمعه,1397/01/24-7:14

قابل توجه اساتید محترم

فایل اموزش سایت نگاه جهت استفاده ی اساتید محترم و تسریع در ورود اطلاعات بارگذاری گردید.

فایل اموزشی سایت نگاه

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir