اخبار گروه عفونی

امتحان آسکی دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/06-9:16

امتحان آسکی دستیاران در تاریخ یکشنبه 96/2/17 ساعت 8 تا 10 صبح در مرکز مهارتها برگزار می گردد.

برنامه اردیبهشت 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/06-9:14

برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در اردیبهشت ماه 96 اعلام شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/01/19-12:05

ژورنال کلاب گروه عفونی در روز پنجشنبه 96/1/24 ساعت 8:15 صبح در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

برنامه اسفند 95 و نوروز 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/27-10:15

برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در اسفند ماه 95 و نوروز 96 اعلام شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-17:26

ژورنال کلاب گروه عفونی (برونشیولیت) در روز پنجشنبه 95/11/21 ساعت 8:15 صبح در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

بازدید

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-18:46

معاونت آموزشی وزارت بهداشتٰ, درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان الزهرا در روز یکشنبه 95/11/17 انجام خواهد شد.

نمرات دانشجویان و کارورزان

تاریخ ایجاد جمعه,1395/11/01-15:26

دانشجویان و کارورزان عزیز، جهت رویت نمرات دوره عفونی خود، به سامانه سمای دانشگاه مراجعه کنید.

http://register.mui.ac.ir/samaweb/

شورای گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/30-12:47

شورای عمومی گروه عفونی در روز شنبه 95/11/2 راس ساعت 8 صبح در اتاق جنب بخش گروه یرگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir