اخبار گروه عفونی

سمینار یک روزه ی آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-16:41

سمینار یک روزه ی آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی با عنوان " پویش آگاهی بخشی آنتی بیوتیک" در تاریخ های 98/9/4 و 98/9/6 در بیمارستان الزهرا (س) تالار محسن برگزار شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-16:38

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 98/9/5 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

دستیار ارایه دهنده: خانم دکتر هنرجو

برنامه ی آذر ماه گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-16:35

برنامه ی آنکال اساتید گروه و کشیک دستیاران و کارآموزان در آذز ماه 98 اعلام شد.

کنفرانس ادواری آبان ماه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/23-17:28

کنفرانس ادواری گروه با عنوان" بیماریهای نقص ایمنی اولیه در بالغین" ساعت 8:30 روز 5 شنبه مورخ 98/8/23  توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر شرکت با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد جمعه,1398/08/17-15:37

کلاس دستیاری با عنوان تشخیص و درمان PCP روز 5 شنبه مورخ 98/8/16 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

استاد: خانم دکتر حکمی فرد

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/08/17-15:38

ژورنال کلاب با عنوان "دستورالعمل کشوری CCHF" روز 5 شنبه مورخ 98/8/9 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: آقای دکتر اخبارفر

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/08/17-15:41

ژورنال کلاب با موضوع "دستورالعمل کشوری HPV " روز ۵ شنبه مورخ ۹۸/۸/۲ ساعت ۸:۳۰ با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره ۵ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: آقای دکتر محمدی

برنامه ی آبان ماه گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/02-12:09

برنامه ی آنکال اساتید و کشیک دستیاران و کارآموزان گروه در آبان ماه ۹۸ اعلام شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir