اخبار گروه عفونی

ازمون کاراموزان

تاریخ ایجاد جمعه,1396/05/27-16:12

ازمون اسکی وتئوری  دانشجویان روز سه شنبه مورخ 96/5/31 در کلاس شماره 5  برگزار می گردد.

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-19:35

شورای پژوهشی در تاریخ 96/5/14 تشکیل گردید.

برنامه ی مرداد ماه 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-18:31

برنامه ی گروه عفونی (اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان) در مرداد ماه 96 اعلام گردید.

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-18:30

شورای گروه در تاریخ 96/4/31 ساعت 8:30 در دفتر گروه تشکیل گردید.

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/18-12:36

کنفرانس ادواری در تاریخ 96/4/22 در کلاس شماره ی 5  برگزار می گردد.

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/04/07-14:52

شورای پژوهشی در تاریخ 96/4/7 تشکیل گردید.

برنامه ی تیر ماه 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/30-12:09

برنامه ی گروه عفونی (اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان) در تیر ماه 96 اعلام گردید.

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد جمعه,1396/03/26-14:54

شورای پژوهشی در تاریخ 96/3/27 تشکیل می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir