اخبار گروه عفونی

برنامه آذر 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/08/28-9:13

برنامه گروه عفوني (اساتيد؛ دستياران؛ كارورزان و دانشجويان) در آذرماه 94 اعلام گرديد.

برنامه آذر 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/08/28-9:13

برنامه گروه عفوني (اساتيد؛ دستياران؛ كارورزان و دانشجويان) در آذرماه 94 اعلام گرديد.

برنامه آبان 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/07/28-10:53

برنامه گروه عفوني (اساتيد؛ دستياران؛ كارورزان و دانشجويان) در آبان 94 اعلام گرديد.

نمرات کارورزان شهریور 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/07/23-11:59

نمرات کارورزان شهریور 94 اعلام شد (در قسمت نمرات).

نمرات دانشجويان مرداد 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/20-9:11

نمرات دانشجويان مرداد 94 اعلام شد.

نمرات دستياران

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/24-11:01

نمرات ارتقاي دستياران در قسمت نمرات قرار داده شد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir