اخبار گروه عفونی

نمرات کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-10:34

نمرات کارورزان در اردیبهشت, خرداد و تیرماه 96 در قسمت ارزشیابی قابل مشاهده میباشد.

فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی جهت ترفیع پایه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-20:09

قابل توجه اساتید محترم گروه

اساتید محترم تا تاریخ 96/6/25 فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی جهت ترفیع پایه را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند.

فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی جهت ترفیع پایه

دستورالعمل های کشوری

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-22:47

دستورالعمل های کشوری شامل سل, HIV , بروسلوز, وبا, مالاریا و ... در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

نمرات کاراموزان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-11:22

نمرات کاراموزان در اردیبهشت ماه , خرداد ماه و تیر ماه 96 در قسمت ارزشیابی قابل مشاهده میباشد.

معرفي بيمار (case report)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/02-20:06
در تاريخ ٩٦/٦/١ جلسه ي معرفي بيمار (Case report) در كلاس شماره 5 ساعت 8:15 تشكيل شد.

برنامه ی شهریور ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-9:51

برنامه ی شهریور ماه اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان اعلام گردید. برنامه در قسمت کشیک ها قابل مشاهده می باشد.

فایل برنامه ی شهریور ماه

ازمون کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/29-9:01

ازمون پایان بخش کارورزان در تاریخ 96/5/31 ساعت 11 کلاس شماره 5 برگزار می شود.

ازمون کاراموزان

تاریخ ایجاد جمعه,1396/05/27-16:12

ازمون اسکی وتئوری  دانشجویان روز سه شنبه مورخ 96/5/31 در کلاس شماره 5  برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir