اخبار گروه عفونی

کنفرانس ادواری آبان ماه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/23-17:28

کنفرانس ادواری گروه با عنوان" بیماریهای نقص ایمنی اولیه در بالغین" ساعت 8:30 روز 5 شنبه مورخ 98/8/23  توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر شرکت با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد جمعه,1398/08/17-15:37

کلاس دستیاری با عنوان تشخیص و درمان PCP روز 5 شنبه مورخ 98/8/16 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

استاد: خانم دکتر حکمی فرد

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/08/17-15:38

ژورنال کلاب با عنوان "دستورالعمل کشوری CCHF" روز 5 شنبه مورخ 98/8/9 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: آقای دکتر اخبارفر

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/08/17-15:41

ژورنال کلاب با موضوع "دستورالعمل کشوری HPV " روز ۵ شنبه مورخ ۹۸/۸/۲ ساعت ۸:۳۰ با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره ۵ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: آقای دکتر محمدی

برنامه ی آبان ماه گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/02-12:09

برنامه ی آنکال اساتید و کشیک دستیاران و کارآموزان گروه در آبان ماه ۹۸ اعلام شد.

کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/02-12:02

کنفرانس مشترک رادیولوژی روز ۳ شنبه مورخ ۹۸/۷/۳۰ ساعت ۸:۳۰  با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره ۵ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

منابع آزمون ارتقا و دانشنامه تخصصی ۹۹

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/28-16:06

منابع آزمون ارتقا و دانشنامه تخصصی سال ۹۹ اعلام شد.

منابع

تسلیت اربعین حسینی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/27-6:51

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir