اخبار گروه عفونی

تغییر ساعت ژورنال کلاب فروردین ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-12:55

ژورنال کلاب مورخ 97/1/30 روز پنج شنبه راس ساعت 8 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

جلسه ی تجویز منطقی انتی بیوتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-18:57

جلسه ی تجویز منطقی انتی بیوتیک روز سه شنبه  مورخ 97/1/28 ساعت 8 در دفتر ریاست مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

تاریخ ازمون دانشجویان

تاریخ ایجاد جمعه,2018/04/13-17:11

ازمون دانشجویان روز سه شنبه مورخ 97/2/4 ساعت 11:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

فایل اموزش سایت نگاه

تاریخ ایجاد جمعه,2018/04/13-10:44

قابل توجه اساتید محترم

فایل اموزش سایت نگاه جهت استفاده ی اساتید محترم و تسریع در ورود اطلاعات بارگذاری گردید.

فایل اموزشی سایت نگاه

تاریخ ازمون OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/11-21:32

قابل توجه دستیاران محترم

تاریخ امتحان اسکی روز 5 شنبه مورخ 97/2/27 میباشد.

ژورنال کلاب فروردین ماه 97

تاریخ ایجاد جمعه,2018/04/13-17:23

ژورنال کلاب فروردین ماه با موضوع Acute pyelonephritis in adults مورخ 97/1/30 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir