اخبار گروه عفونی

اهدای تندیس

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/08-9:04

اهدای تندیس نماد اصفهان به سه پزشک

(دکتر رامین سامی، متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های ریه و رئیس بیمارستان خورشید اصفهان، دکتر فرزین خوروَش متخصص بیماری‌های عفونی و دکتر کیانا شیرانی متخصص بیماری‌های عفونی)

ایسنا/اصفهان انجمن دوستداران اصفهان که طی ۱۰ سال گذشته، در همایش سالانه روز اصفهان با تقدیم تندیس نماد اصفهان از ۵۰ نفر از سرآمدان اصفهان به پاس تلاش‌هایشان قدردانی کرده، امسال تندیس خود را به سه پزشک اهدا می‌کند.

برنامه ی آبان ماه گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/08/01-17:12

برنامه ی آنکال اساتید و کشیک دستیاران در آبان ماه 99 اعلام و در قسمت کشیک ها بارگزاری شد.

آموزش مجازی کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-14:54

کلاس درس "تشخیص و درمان بیماری های عفونی شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه-2" روز یکشنبه مورخ 99/7/27 ساعت 18تا 20، به شکل آموزش مجازی در سامانه ی تریپل بی، جهت کارورزان پزشک خانواده تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

جلسه ی دفاع پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-14:53

جلسه ی دفاع پایان نامه دستیار، آقای دکتر محمد رضا محمدی با موضوع " بررسی مقایسه ای اثر کلستین استنشاقی با ترکیب کلستین - فسفومایسین استنشاقی، در درمان پنومونی وابسته به ونتیلاتور ناشی از آسینتوباکتر حساس به کلستین" روز شنبه، مورخ 99/7/19 ساعت 10:30 به شکل مجازی برگزار شد.

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر حکمی فرد، جناب آقای دکتر علیرضا همایونی

آموزش مجازی کارورزان (1)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/16-18:59

کلاس درس "تشخیص و درمان بیماری های عفونی شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه-1" روز چهارشنبه مورخ 99/7/16 ساعت 18تا 20، به شکل آموزش مجازی در سامانه ی تریپل بی، جهت کارورزان پزشک خانواده تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

جلسه ی دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/07/12-18:11

جلسه ی دفاع پایان نامه دستیار، آقای دکتر ناصر رحمانی با موضوع " بررسی مقایسه ای اثر کلستین استنشاقی با ترکیب آمیکاسین - فسفومایسین استنشاقی، در درمان پنومونی وابسته به ونتیلاتور ناشی از آسینتوباکتر حساس به کلستین" روز شنبه، مورخ 99/7/12 ساعت 10:30 به شکل مجازی برگزار شد.

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر حکمی فرد، جناب آقای دکتر علیرضا همایونی

شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/06/30-22:54

شورای پژوهشی گروه در مهر ماه 99 در تاریخ های 99/7/5 و 99/7/19 برگزار می شود.

برنامه ی مهر ماه گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/06/30-22:50

برنامه ی آنکال اساتید و کشیک دستیاران در مهرماه 99 اعلام و در قسمت کشیک ها بارگزاری شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir