اخبار گروه عفونی

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/23-21:54

کنفرانس ادواری گروه ساعت 8:30 روز پنج شنبه مورخ 97/9/22 توسط استاد محترم جناب اقای دکتر پوراحمد در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/23-21:51

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/9/20 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/15-14:37

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

کنفرانس مشترک با گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/15-14:36

کنفرانس مشترک با گروه رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 97/9/13 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/09-13:33

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/9/8 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد. اسلاید مربوطه در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-20:32

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/9/6  ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

شورای پزوهشی گروه اذر ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-14:03

جلسات شورای پژوهشی گروه در اذر ماه در تاریخ های 97/9/10 و 97/9/24 تشکیل میشود.

برنامه ی اذر ماه گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-13:57

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به همراه برنامه كشيك دستياران تخصصي و كاراموزان در اذر ماه 97 اعلام گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir