اخبار گروه عفونی

شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-10:08

شورای عمومی گروه روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 8 در اتاق اساتید گروه (ورودی یک طبقه ی 4) با حضور اساتید تشکیل شد.

کنفرانس ادواری گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-10:10

کنفرانس ادواری روز 5 شنبه مورخ 97/11/25 ساعت 8:30 توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حقیقی پور با موضوع "عفونتهای شکمی" در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه شد.

پیام تسلیت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-10:11

درگذشت استاد ارجمند جناب اقای دکتر اویژگان را خدمت اساتید گروه و جامعه ی پزشکی تسلیت عرض میکنیم.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/11-17:07

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 ساعت 8:30 با حضور اساتید و دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار شد.

شورای پزوهشی گروه بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-18:01

شورای پژوهشی گروه در بهمن ماه 97 در تاریخ های 97/11/13 و 97/11/27 تشکیل خواهد شد.

برنامه ی بهمن ماه گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-17:55

برنامه ی انکال اساتید محترم به همراه برنامه ی کشیک دستیاران و کاراموزان در بهمن ماه 97 اعلام شد.

 

 

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-17:52

زورنال کلاب مورخ 97/10/27 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان برگزار شد.

کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-17:56

کنفرانس ادواری مشترک با گروه غدد توسط استاد محترم جناب اقای دکتر صالحی مورخ 97/10/20 ساعت 8:30 در کلاس شماره ی 5 ارایه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir