اخبار گروه عفونی

برنامه ی تیر ماه گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/31-17:35

برنامه ی آنکال اساتید و کشیک دستیاران و کارآموزان در تیرماه 99 اعلام و در قسمت کشیک ها بارگزاری شد.

آموزش مجازی بیماریهای عفونی شایع برای کارورزان، 2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/21-13:51

کلاس درس" تشخیص و درمان بیماری های عفونی شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه، 2" برای کارورزان گروه پزشکی خانواده، به صورت آموزش مجازی اسکای روم، روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 ساعت 17:30 الی 19 تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

آموزش مجازی بیماریهای عفونی شایع برای کارورزان، 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/21-13:51

کلاس درس" تشخیص و درمان بیماری های عفونی شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه، 1" برای کارورزان گروه پزشکی خانواده، به صورت آموزش مجازی اسکای روم، روز چهارشنبه مورخ 99/3/14 ساعت 17:30 الی 19 تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

جلسه ی دفاع پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/11-14:16

جلسه ی دفاع پایان نامه ی کارورز آقای دکتر محمد حسین نراقی روز شنبه مورخ 99/3/10 ساعت 11 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر عطایی

شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/08-13:26

شورای پژوهشی گروه در خردادماه 99 در تاریخ های 99/3/10 و 99/3/24 تشکیل می شود.

پیام تبریک انتصاب مدیر گروه بیماری های عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/02/31-15:02

احتراماً، بدينوسيله انتصاب شايسته جناب آقای دکتر مرتضی پوراحمد را به سمت مدير گروه بیماری های عفونی، تبريك عرض مي نمائيم. اميد است در سايه الطاف الهي و بهره مندي از توانمندي هاي ارزنده شما شاهد توسعه و پيشرفت در گروه بیماری های عفونی باشيم.

برنامه ی خرداد ماه گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/02/31-15:19

برنامه ی آنکال و مشاوره ی اساتید گروه و برنامه ی کشیک دستیاران و کارآموزان در خردادماه 99 اعلام و در قسمت کشیک ها بارگزاری شد.

آموزش مجازی بیماریهای عفونی شایع برای کارورزان، 1 و 2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/21-13:53

کلاس درس" تشخیص و درمان بیماری های عفونی شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه" برای کارورزان گروه پزشکی خانواده، به صورت آموزش مجازی اسکای روم، روزهای چهارشنبه در تاریخ های 99/2/17 و 99/2/24 ساعت 17:30 الی 19:30 تشکیل شد.

استاد ارایه دهنده: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir