اخبار گروه عفونی

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-21:34

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی از تاریخ 24 الی 26 مهرماه 1397 در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

http://12thiccm.kmu.ac.ir/fa/

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/06-17:31

جلسه دفاع پایان نامه اینترن (اقای دکتر علی مهدی) روز شنبه ساعت 10:45 مورخ 97/5/6 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل گردید.

شورای پژوهشی گروه مردادماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-18:15

 جلسات شورای پژوهشی گروه در مرداد ماه در تاریخ های 97/5/6 و 97/5/13 و 97/5/27 تشکیل میگردد.

جلسه ی توجیهی کاراموزان بخش عفونی در مردادماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-17:53

جلسه ی توجیهی کاراموزان جدید در بخش عفونی مورخ 97/5/1 در مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

برنامه ی مردادماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-17:49

برنامه ی اساتید- دستیاران و کاراموزان گروه بیماریهای عفونی در مرداد ماه 97 اعلام گردید.

ازمون پایان بخش کاراموزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-20:57

ازمون پایان بخش کاراموزان مورخ 97/4/31 ساعت 11 در کلاس شماره ی 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-20:51

شورای پژوهشی گروه روز شنبه مورخ 97/4/9 ساعت 11 در اتاق اساتید گروه ورودی 1 طبقه ی 4 تشکیل شد. در این جلسه موضوعات و پروپوزال فراگیران مورد بررسی قرار گرفت.

همایش یک روزه ی بررسی عفونت های قارچی در بیماران تحت کموتراپی و بعد از پیوند

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-20:46

همایش یک روزه ی بررسی عفونت های قارچی در بیماران تحت کموتراپی و بعد از پیوند در تاریخ 97/4/7 ساعت 9 الی 14 در هتل کوثر برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir