اخبار گروه عفونی

امتحان آسکی دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/02/1396 - 09:16

امتحان آسکی دستیاران در تاریخ یکشنبه 96/2/17 ساعت 8 تا 10 صبح در مرکز مهارتها برگزار می گردد.

برنامه اردیبهشت 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/02/1396 - 09:14

برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در اردیبهشت ماه 96 اعلام شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه, 19/01/1396 - 12:05

ژورنال کلاب گروه عفونی در روز پنجشنبه 96/1/24 ساعت 8:15 صبح در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

برنامه اسفند 95 و نوروز 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 27/11/1395 - 10:15

برنامه گروه عفونی (اساتید، دستیاران، کارورزان، و دانشجویان) در اسفند ماه 95 و نوروز 96 اعلام شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد یکشنبه, 17/11/1395 - 17:26

ژورنال کلاب گروه عفونی (برونشیولیت) در روز پنجشنبه 95/11/21 ساعت 8:15 صبح در کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

بازدید

تاریخ ایجاد شنبه, 16/11/1395 - 18:46

معاونت آموزشی وزارت بهداشتٰ, درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان الزهرا در روز یکشنبه 95/11/17 انجام خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir