اخبار گروه عفونی

منابع آزمون ارتقا و دانشنامه تخصصی ۹۹

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/28-16:06

منابع آزمون ارتقا و دانشنامه تخصصی سال ۹۹ اعلام شد.

منابع

تسلیت اربعین حسینی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/27-6:51

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/27-6:34

ژورنال کلاب با موضوع تشخیص و درمان CAP روز ۵ شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۵ ساعت ۸:۳۰ با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره ۵ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: آقای دکتر رحمانی

کنفرانس ادواری مهر ماه گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/07/19-16:46

کنفرانس ادواری گروه با موضوع"سل نهفته و داروهای آنتی TNF" روز پنج شنبه مورخ 98/7/18 ساعت 8:30  توسط استاد محترم جناب آقای دکتر پوراحمد با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ارایه شد.

شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/27-6:36

قابل توجه فراگیران محترم:

شورای پژوهشی گروه روز شنبه مورخ 98/7/20 برگزار نمی شود.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-14:26

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 98/7/16 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان گروه در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-15:51

کلاس درس دستیاری روز یکشنبه مورخ 98/7/14 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر نصری

جشن فارغ التحصیلی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/07/12-6:06

جشن فارغ التحصیلی دستیاران سال 4 روز 5 شنبه مورخ  98/7/11 ساعت 12 در هتل کوثر برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir