اخبار گروه عفونی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/14-15:32

ژورنال کلاب با عنوان" پنومونی در بیماران HIV" روز پنج شنبه مورخ 98/9/14 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: خانم دکتر فلاح

کلاس درس کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-14:44

کلاس درس جهت کارورزان پزشک خانواده با عنوان "تشخیص و درمان عفونت های شایع" روز چهار شنبه مورخ 98/9/13 ساعت 9 الی 12 با حضور کارورزان در مرکز آموزشی درمانی امین برگزار شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-19:27

کنفرانس مشترک رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 98/9/12 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-17:04

ژورنال کلاب با عنوان "دستورالعمل کشوری مالاریا" روز 5 شنبه مورخ 98/9/7 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: خانم دکتر اسکندری

سمینار یک روزه ی آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-16:41

سمینار یک روزه ی آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی با عنوان " پویش آگاهی بخشی آنتی بیوتیک" در تاریخ های 98/9/4 و 98/9/6 در بیمارستان الزهرا (س) تالار محسن برگزار شد.

جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-16:38

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 98/9/5 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

دستیار ارایه دهنده: خانم دکتر هنرجو

برنامه ی آذر ماه گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-16:35

برنامه ی آنکال اساتید گروه و کشیک دستیاران و کارآموزان در آذز ماه 98 اعلام شد.

کنفرانس ادواری آبان ماه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/23-17:28

کنفرانس ادواری گروه با عنوان" بیماریهای نقص ایمنی اولیه در بالغین" ساعت 8:30 روز 5 شنبه مورخ 98/8/23  توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر شرکت با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir