اخبار گروه عفونی

برنامه ی شهریور ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:39

برنامه ی شهریور ماه اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان اعلام گردید.

ازمون کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/29-9:01

ازمون پایان بخش کارورزان در تاریخ 96/5/31 ساعت 11 کلاس شماره 5 برگزار می شود.

ازمون کاراموزان

تاریخ ایجاد جمعه,1396/05/27-16:12

ازمون اسکی وتئوری  دانشجویان روز سه شنبه مورخ 96/5/31 در کلاس شماره 5  برگزار می گردد.

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-19:35

شورای پژوهشی در تاریخ 96/5/14 تشکیل گردید.

برنامه ی مرداد ماه 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-18:31

برنامه ی گروه عفونی (اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان) در مرداد ماه 96 اعلام گردید.

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-18:30

شورای گروه در تاریخ 96/4/31 ساعت 8:30 در دفتر گروه تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir