کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-21:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس مشترک رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 97/3/29 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir