کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-18:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس مشترک رادیولوژی مورخ 96/12/8 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir