کنفرانس علمی ادواری گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/24-18:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس علمی ادواری گروه با موضوع عفونت در پیوند مغز استخوان روز پنج شنبه مورخ 97/3/24 ساعت 8:30  توسط سرکار خانم دکتر شیرانی در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir