کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری مشترک با گروه غدد توسط استاد محترم جناب اقای دکتر صالحی مورخ 97/10/20 ساعت 8:30 در کلاس شماره ی 5 ارایه شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir