کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/23-21:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری گروه ساعت 8:30 روز پنج شنبه مورخ 97/9/22 توسط استاد محترم جناب اقای دکتر پوراحمد در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir