کنفرانس ادواری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/24-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری گروه روز پنج شنبه مورخ 97/8/24 ساعت 8:30 توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر شرکت با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir