کنفرانس ادواری گروه مهرماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/26-0:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری گروه توسط استاد محترم جناب اقای دکتر عطایی روز پنج شنبه مورخ 97/7/19 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir