کنفرانس ادواری مردادماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-14:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری گروه روز 5 شنبه مورخ 98/5/3 ساعت 8:30 توسط استاد محترم جناب آقای دکتر یزدانی با موضوع " عفونت های همراه با داروهای ایمونومدولاتور" در کلاس شماره  5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان ارایه شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir