کنفرانس ادواری اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/20-14:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری گروه روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 ساعت 8:30 توسط استاد گرامی جناب اقای دکتر یزدانی در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir