کنفرانس ادواری اردیبهشت ماه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی کنفرانس ادواری با عنوان"عفونت CMV در بیماران SOT" توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حکمی فرد روز پنج شنبه ساعت 8:30 مورخ 98/2/19  با حضور اساتید گروه, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ارایه شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir