کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-15:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس درس دستیاری روز یکشنبه مورخ 98/7/14 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر نصری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir