کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-16:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس درس دستیاری به شکل book review با عنوان "Infections in asplenic patients" ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 98/4/2 توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حکمی فرد در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور دستیاران تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir