ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/06-17:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/2/6 با عنوان HIV-Associated Cancers and Related Diseases ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید. اسلاید مربوط به این ژورنال در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir