ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-13:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال کلاب با عنوان بیماریهای کلیه در بیماران HIV ساعت 8:30 مورخ 96/12/3 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید. اسلاید مربوط به این ژورنال کلاب در قسمت منابع درسی تخصصی بارگذاری شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir