ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/07/05-8:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال کلاب با عنوان" واکسیناسیون HPV " روز ۵ شنبه مورخ 98/7/4 ساعت ۸:۳۰ با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره ۵ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: آقای دکتر رادمهر

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir