ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/02/12-14:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال کلاب با موضوع "تشخیص و درمان عفونت آسپرژیلوس" روز پنج شنبه مورخ 98/2/12 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان گروه در کلاس شماه 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir