ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/02/06-6:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال کلاب با موضوع" درمان عفونتهای MRSA" روز پنج شنبه مورخ 98/2/5 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید و دستیاران و کارآموزان تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir