ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/11-14:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال کلاب روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 ساعت 8:30 با حضور اساتید و دستیاران و کاراموزان در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir