پیام تسلیت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-7:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

درگذشت استاد ارجمند جناب اقای دکتر اویژگان را خدمت اساتید گروه و جامعه ی پزشکی تسلیت عرض میکنیم.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir