همایش یک روزه ی بررسی عفونت های قارچی در بیماران تحت کموتراپی و بعد از پیوند

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-20:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همایش یک روزه ی بررسی عفونت های قارچی در بیماران تحت کموتراپی و بعد از پیوند در تاریخ 97/4/7 ساعت 9 الی 14 در هتل کوثر برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir