نمرات کارورزان شهریور 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/07/23-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات کارورزان شهریور 94 اعلام شد (در قسمت نمرات).

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir