نمرات کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات کارورزان در اردیبهشت, خرداد و تیرماه 96 در قسمت ارزشیابی قابل مشاهده میباشد.

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir