نمرات دانشجويان مرداد 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/20-6:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات دانشجويان مرداد 94 اعلام شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir