مقالات رفرنس 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/23-12:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلیه مقالات رفرنس آزمونهای ارتقا، گواهینامه و دانشنامه تخصصی بیماریهای عفونی سال 1396 بر روی سایت قرار گرفت (به قسمت برنامه های آموزشی، دستیاری تخصصی مراجعه کنید).

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir